torsdag 15 november 2007

Hur mycket styr tester vårt val vid inköp?


Jag har många vänner som lusläser tester innan köp. Det kan vara precis vad som helst, kylskåp, bilar, telefoner osv. Helst skall dessa tester vara betygsatta så att man lätt kan plocka ut bästa produkten.

Är detta ett bra sätt att grunda sitt inköp på?

Jag var nyligen inblandad i ett artikel projekt där vi testade en produkt som är till för att "städa upp" i vår elförsörjning. Vi var fyra stycken som testade denna produkt helt oberoende av varandra och med tämligen olika förutsättningar Det vill säga att vi fick en större variation av testparametrar, kanske betydligt större en många tester som betygsätts. Man kan kanske till och med säga att vi fick en mer verklighets förankrad spridning av resultatet.

Oavsett om man är hifi intresserad eller ej så uppmanar jag till att läsa denna artikel på http://www.hififorum.nu/artiklar/Noiseharvester/1.htm , jag tycker den belyser hur olika resultat man kan få i en test.

Bästa sättet att värdera informationen som man får från ett test är att jämföra de parametrar som testresultaten grundlagts från med de parametrar som råder där produkten skall användas. Det är inte alls säkert att en produkt med ett högt testbetyg passar under dina förutsättningar.

Därför är jag inte så förtjust i dessa betygstester, för oftast är de väldigt knapphändiga i att delge dig information som du själv kan värdera resultatet uti från.

Så ta dig tid att läsa en test, och försök att göra dig en egen summering av testen. Kan du inte göra en egen sumering av testen, sök efter en annan test.

Inga kommentarer:

BlogRankers.com
Bloggtoppen.se